• Hệ thống Anh ngữ Hanex - 85 Nguyễn Thái Học, Phường 7, TP Vũng Tàu
  • 0357 656 956
Tìm khóa học

Tất cả các khóa học

KHÓA HỌC LUYỆN THI IELTS (15 TUỔI) 12 TUẦN

KHÓA HỌC LUYỆN THI IELTS (15 TUỔI) 12 TUẦN

MỤC TIÊU KHÓA HỌC: - Rèn luyện khả năng phản xạ và cải thiện toàn diện 4 kỹ năng nghe – nói – đọc – viết. - Làm quen và thực hành...
KHÓA HỌC LUYỆN THI B1 PET (14-15 TUỔI) 12 TUẦN

KHÓA HỌC LUYỆN THI B1 PET (14-15 TUỔI) 12 TUẦN

MỤC TIÊU KHÓA HỌC:- Rèn luyện khả năng phản xạ và cải thiện toàn diện 4 kỹ năng nghe – nói –đọc – viết.- Làm quen và thực hành với...
KHÓA HỌC LUYỆN THI B2 Key for schools (11-13 TUỔI) 12 TUẦN

KHÓA HỌC LUYỆN THI B2 Key for schools (11-13 TUỔI) 12 TUẦN

MỤC TIÊU KHÓA HỌC: - Rèn luyện khả năng phản xạ và cải thiện toàn diện 4 kỹ năng nghe – nói – đọc – viết. - Làm quen và thực hành...
KHÓA HỌC LUYỆN THI A2 FLYERS (9-10 TUỔI) 12 TUẦN

KHÓA HỌC LUYỆN THI A2 FLYERS (9-10 TUỔI) 12 TUẦN

MỤC TIÊU KHÓA HỌC:- Rèn luyện khả năng phản xạ và cải thiện toàn diện 4 kỹ năng nghe – nói –đọc – viết.- Làm quen và thực hành với...
KHÓA HỌC LUYỆN THI A1 MOVERS (8-9 TUỔI) 12 TUẦN

KHÓA HỌC LUYỆN THI A1 MOVERS (8-9 TUỔI) 12 TUẦN

MỤC TIÊU KHÓA HỌC: - Rèn luyện khả năng phản xạ và cải thiện toàn diện 4 kỹ năng nghe – nói – đọc – viết. - Làm quen và thực hành...
KHÓA HỌC LUYỆN THI PRE-A1 STARTERS (6-7 TUỔI) 12TUẦN

KHÓA HỌC LUYỆN THI PRE-A1 STARTERS (6-7 TUỔI) 12TUẦN

MỤC TIÊU KHÓA HỌC: - Rèn luyện khả năng phản xạ và cải thiện toàn diện 4 kỹ năng nghe – nói – đọc – viết. - Làm quen và thực hành...