• Hệ thống Anh ngữ Hanex - 85 Nguyễn Thái Học, Phường 7, TP Vũng Tàu
 • 0357 656 956

B1 Preliminary for Schools ( PET )

Kỳ thi tiếng Anh này cho thấy rằng học sinh đã nắm vững những kiến thức cơ bản.

Chứng chỉ 'B1 Preliminary for Schools' cho thấy rằng một học sinh đã nắm vững các kiến ​​thức cơ bản về tiếng Anh và có những kỹ năng ngôn ngữ thực tế để sử dụng hàng ngày.

Kỳ thi này là một bước tiến hợp lý trong hành trình học ngôn ngữ của học sinh chuyển tiếp từ 'A2 Key for Schools' sang 'B2 First for Schools'.

'B1 Preliminary for Schools' được định hướng ở cùng cấp độ CEFR với 'B1 Preliminary' nhưng được xây dựng với nội dung dành cho người học ở lứa tuổi học sinh hơn là người lớn.

Chứng chỉ 'B1 Preliminary for Schools' cho thấy học sinh có thể:

 • đọc sách báo bằng tiếng Anh đơn giản
 • viết thư và email về các chủ đề hàng ngày
 • hiểu rõ các thông tin thực tế
 • thể hiện nhận thức về quan điểm và tâm trạng trong văn nói và viết tiếng Anh.

Lý do để chọn 'B1 Preliminary for Schools':

 • Dễ dàng tích hợp vào chương trình giảng dạy của nhà trường.
 • Một phần trong nhóm các bài kiểm tra giúp học sinh phát triển từng bước một.
 • Việc chuẩn bị và quản lý bài thi được hỗ trợ toàn diện.

Những cập nhật về bài thi năm 2020

Để đảm bảo các kỳ thi của chúng tôi đều được cập nhật theo các nghiên cứu mới nhất về việc học và dạy ngôn ngữ, chúng tôi luôn cập nhật chúng thường xuyên. A2 KeyA2 Key for SchoolsB1 Preliminary and B1 Preliminary for Schools đã trải qua quá trình đánh giá kỹ lưỡng để đảm bảo rằng các kỳ thi của chúng tôi tiếp tục đáp ứng nhu cầu của trường học và thí sinh.

Dạng bài thi mới sẽ bắt đầu được sử dụng từ tháng Một năm 2020. Những thay đổi này bao gồm:

 • những công việc mới và cập nhật mới trên tất cả các bài thi
 • sự liên kết tốt hơn giữa các kỳ thi, cho thấy sự tiến triển rõ ràng hơn từ một kỳ thi đến kỳ thi tiếp theo
 • cập nhật về cách các điểm số được báo cáo, mang đến các bài kiểm tra phù hợp với trình độ cao hơn của các Chứng chỉ tiếng Anh Cambridge
 • sự tách biệt của các bài thi Đọc và Viết trong B1 Preliminary và B1 Preliminary for Schools.

Bạn có thể tìm hiểu thêm về các thay đổi, bao gồm thông tin về các tài liệu luyện thi, trên trang web cập nhật về A2 Key và B1 Preliminary dành riêng cho năm 2020 của chúng tôi. Bạn cũng có thể đăng ký để nhận thông tin và cập nhật về các thay đổi đối với bài thi.

Preparation

Free: Paper-based sample test

Download sample papers for Cambridge English: Preliminary for Schools


Free: Computer-based sample tests

You will need to use the Firefox browser to access these sample tests. You can download Firefox for free here. Once downloaded, open Firefox and use the links below to view the tests.

Watch this tutorial before you start to help you understand what you need to do.

Check your answers as you do the test. Once the test has finished you will not be able to check them.

Reading and Writing sample test

Listening sample test

Use the answer keys below:

Reading and Writing answer key

Listening answer key

There is no answer key for Writing Parts 2 and 3 of the Reading and Writing paper, but there are sample answers and examiner comments in the relevant pages of the Cambridge English: Preliminary for Schools handbook.


Free: English practice

Practise your English with our free online activities. We have activities for reading, writing, listening, grammar, pronunciation and vocabulary. 

Search for free English activities


Vocabulary list

This list gives teachers a guide to the vocabulary needed when preparing students for B1 Preliminary and B1 Preliminary for Schools.

Download B1 Preliminary for Schools vocabulary list


Information for candidates

A guide to the exam, with advice on preparing for the exam, tips for exam day and useful links.

Download B1 Preliminary for Schools information for candidates


Summary regulations for candidates

All the important information you need to know when taking the exam.

Download Summary regulations for candidates


Frequently asked questions and exam day tips

B1 Preliminary for Schools FAQs

Exam day tips – paper-based exams

Exam day tips – computer-based exams


Support and information for parents

Children can have fun learning English with our free games and activities.

Find information and tips to help encourage your children to have fun learning English.


Official Cambridge English preparation materials

We have a range of Official Preparation Materials for the updated Preliminary for Schools exam. You can find them on our dedicated website.