• Hệ thống Anh ngữ Hanex - 85 Nguyễn Thái Học, Phường 7, TP Vũng Tàu
  • 0357 656 956

B2 First for Schools ( FCE )

B2 First for Schools' là một trong những chứng chỉ tiếng Anh thuộc Cambridge English Qualifications. Chứng chỉ này giúp học sinh tự tin sử dụng tiếng Anh trong thực tế.

Chứng chỉ 'B2 First for Schools' cho thấy học sinh có những kỹ năng ngôn ngữ cần thiết để giao tiếp trong môi trường nói tiếng Anh.

Đây cũng là một cách tuyệt vời để học sinh chuẩn bị cho các kỳ thi cấp độ cao hơn như 'C1 Advanced'.

'B2 First for Schools' được định hướng ở cùng cấp độ CEFR với 'B2 First' nhưng nội dung được xây dựng dành cho người học ở lứa tuổi học sinh hơn là người lớn.

Chứng chỉ 'B2 First for Schools' cho thấy học sinh có thể:

  • giao tiếp trực tiếp một cách hiệu quả, bày tỏ quan điểm ​​và trình bày các lập luận
  • viết tiếng Anh một cách rõ ràng và chi tiết, trình bày ý kiến ​​và giải thích các ưu khuyết điểm về các quan điểm khác nhau
  • theo dõi tin tức
  • viết thư, báo cáo, truyện kể và nhiều loại văn bản khác.

Lý do để chọn 'B2 First for Schools':

  • Dễ dàng tích hợp vào chương trình giảng dạy của nhà trường.
  • Một phần trong nhóm các bài kiểm tra giúp học sinh phát triển tiếng Anh từng bước một.
  • Việc chuẩn bị và quản lý bài thi được hỗ trợ toàn diện.
  • Học sinh có thể đạt được một chứng chỉ có giá trị và được công nhận trên toàn thế giới.