• Hệ thống Anh ngữ Hanex - 85 Nguyễn Thái Học, Phường 7, TP Vũng Tàu
 • 0357 656 956

A2 Key for Schools ( KET )

Đây là một kỳ thi dành cho người học ở lứa tuổi học sinh, giúp họ sẵn sàng để học các cấp độ tiếng Anh cao hơn.

Chứng chỉ 'A2 Key for Schools' cho thấy rằng một học sinh có thể sử dụng tiếng Anh để giao tiếp trong những tình huống đơn giản. Đó là chương trình học tiếp nối sau 'Cambridge English: Young Learners (YLE)' và cũng là điểm khởi đầu tốt để những trẻ lớn hơn bắt đầu học tiếng Anh.

Bài kiểm tra này giúp học sinh tự tin để tiếp tục học cho các kỳ thi tiếng Anh ở cấp độ cao hơn, như 'B1 Preliminary for Schools'.

'A2 Key for Schools' được định hướng ở cùng cấp độ CEFR với 'A2 Key' nhưng được xây dựng với nội dung dành cho người học ở lứa tuổi học sinh hơn là người lớn.

Chứng chỉ 'A2 Key for Schools' sẽ cho thấy học sinh có thể:

 • hiểu và sử dụng các cụm từ và các lối diễn đạt cơ bản
 • hiểu bài viết tiếng Anh đơn giản
 • tự giới thiệu và trả lời các câu hỏi cơ bản về mình
 • tương tác với người nói tiếng Anh ở mức độ cơ bản.

Lý do để chọn 'A2 Key for Schools':

 • Giúp học sinh đạt được những kỹ năng ngôn ngữ cần thiết để thành công trong học tập và làm việc, kể cả trong nước hay ngoài nước.
 • Dễ dàng tích hợp vào chương trình giảng dạy của nhà trường.
 • Một phần trong nhóm các bài thi giúp học sinh phát triển từng bước một.
 • Việc chuẩn bị và quản lý bài thi được hỗ trợ toàn diện.

Những cập nhật về bài thi năm 2020

Để đảm bảo các kỳ thi của chúng tôi đều được cập nhật theo các nghiên cứu mới nhất về việc học và dạy ngôn ngữ, chúng tôi luôn cập nhật chúng thường xuyên. A2 KeyA2 Key for SchoolsB1 Preliminary and B1 Preliminary for Schools đã trải qua quá trình đánh giá kỹ lưỡng để đảm bảo rằng các kỳ thi của chúng tôi tiếp tục đáp ứng nhu cầu của trường học và thí sinh.

Dạng bài thi mới sẽ bắt đầu được sử dụng từ tháng Một năm 2020. Những thay đổi này bao gồm:

 • những công việc mới và cập nhật mới trên tất cả các bài thi
 • sự liên kết tốt hơn giữa các kỳ thi, cho thấy sự tiến triển rõ ràng hơn từ một kỳ thi đến kỳ thi tiếp theo
 • cập nhật về cách các điểm số được báo cáo, mang đến các bài kiểm tra phù hợp với trình độ cao hơn của các Chứng chỉ tiếng Anh Cambridge
 • sự tách biệt của các bài thi Đọc và Viết trong B1 Preliminary và B1 Preliminary for Schools.

Bạn có thể tìm hiểu thêm về các thay đổi, bao gồm thông tin về các tài liệu luyện thi, trên trang web cập nhật về A2 Key và B1 Preliminary dành riêng cho năm 2020 của chúng tôi. Bạn cũng có thể đăng ký để nhận thông tin và cập nhật về các thay đổi đối với bài thi.