• Hệ thống Anh ngữ Hanex - 85 Nguyễn Thái Học, Phường 7, TP Vũng Tàu
  • 0357 656 956
Tìm khóa học

Khóa luyện

KHÓA HỌC LUYỆN THI PRE-A1 STARTERS (6-7 TUỔI) 12TUẦN

KHÓA HỌC LUYỆN THI PRE-A1 STARTERS (6-7 TUỔI) 12TUẦN

MỤC TIÊU KHÓA HỌC: - Rèn luyện khả năng phản xạ và cải thiện toàn diện 4 kỹ năng nghe – nói – đọc – viết. - Làm quen và thực hành...
KHÓA HỌC LUYỆN THI A2 FLYERS (9-10 TUỔI) 12 TUẦN

KHÓA HỌC LUYỆN THI A2 FLYERS (9-10 TUỔI) 12 TUẦN

MỤC TIÊU KHÓA HỌC:- Rèn luyện khả năng phản xạ và cải thiện toàn diện 4 kỹ năng nghe – nói –đọc – viết.- Làm quen và thực hành với...
KHÓA HỌC LUYỆN THI A1 MOVERS (8-9 TUỔI) 12 TUẦN

KHÓA HỌC LUYỆN THI A1 MOVERS (8-9 TUỔI) 12 TUẦN

MỤC TIÊU KHÓA HỌC: - Rèn luyện khả năng phản xạ và cải thiện toàn diện 4 kỹ năng nghe – nói – đọc – viết. - Làm quen và thực hành...
KHÓA HỌC LUYỆN THI B2 Key for schools (11-13 TUỔI) 12 TUẦN

KHÓA HỌC LUYỆN THI B2 Key for schools (11-13 TUỔI) 12 TUẦN

MỤC TIÊU KHÓA HỌC: - Rèn luyện khả năng phản xạ và cải thiện toàn diện 4 kỹ năng nghe – nói – đọc – viết. - Làm quen và thực hành...
KHÓA HỌC LUYỆN THI B1 PET (14-15 TUỔI) 12 TUẦN

KHÓA HỌC LUYỆN THI B1 PET (14-15 TUỔI) 12 TUẦN

MỤC TIÊU KHÓA HỌC:- Rèn luyện khả năng phản xạ và cải thiện toàn diện 4 kỹ năng nghe – nói –đọc – viết.- Làm quen và thực hành với...
KHÓA HỌC LUYỆN THI IELTS (15 TUỔI) 12 TUẦN

KHÓA HỌC LUYỆN THI IELTS (15 TUỔI) 12 TUẦN

MỤC TIÊU KHÓA HỌC: - Rèn luyện khả năng phản xạ và cải thiện toàn diện 4 kỹ năng nghe – nói – đọc – viết. - Làm quen và thực hành...